EFEKTIVNO DOZIRANJE EKSTRAKTA GANODERMA LUCIDUM

EFEKTIVNO DOZIRANJE EKSTRAKTA GANODERMA LUCIDUM U LEČENJU RAZLIČITIH OBOLJENJA

Teow Sun Soo
Odsek Mikrobiologije i Biohemije
Škola primenjenih nauka
MARA Tehnološki Fakultet
Alam, Selagor, Malezija

JUN 1996
DRUGI KONGRES ICMBMP

ABSTRAKT:

Iako Ganoderma Lucidum poseduje veliku medicinski vrednost, njen ekstrakt smatra se dodatkom ishrani. Ipak, bitno je znati kako doziranje ekstrakta deluje na različita oboljenja ukoliko se želi da se određena oboljenja izleče. Za razliku od lekova, njeno toksično dejstvo, smrtonosne doze kao i efektivne doze trebaju tek da budu tačno formulisane. Uobičajena doza koja se daje obično se zasniva na ličnom iskustvu sa pacijentima koji boluju od različitih bolesti. Efektivna doza varira od oboljenja do oboljenja. Obično se veće doze prepisuju pacijentima bolesnim od ozbiljnijih bolesti kao što su kancer, dok vremenski tretman može trajati od dve nedelje do tri meseca.

1. UVOD

Za Ganodermu Lucidum, tvrdilo se da je eliksir života pre dve hiljade godina na Orijentu, kao i da obezbeđuje dobro zdravlje i dobar život. Najnovija istraživanja su potvrdila da gljiva sadrži aktivne komponente koje uključuju polisaharide, triterpenoide, organski germanijum, adenozin, LZ-8 i brojne amino kiseline. Polisaharidi G.lucidum se koriste kao sredstvo za podizanje imunog sistema kod lečenja kancera. Organski germanijum podstiče cirkulaciju kao i metabolizam tela tako što omogućava veći priliv kiseonika. Adenozin potiskuje nakupljanje pločica u krvi, tako sprečavajući trombozu i srčani udar. Različite frakcije triterpenoida odgovorne su za različite funkcije. Ganoderani A, B i C poseduju upečatljive hipoglikemijske reakcije, Ganoderične kiseline T, S i R i ganosteron deluju tako što stimulišu jetru i štite je od hepatitisa i hepatonekroze. Ganoderične kiseline B, Mf i ganodermska kiselina T-O su hipoholesterolaemične dok ganoderične kiseline B,D,F,H,K,S i Y snižavaju hipertenziju. LZ-8, imunomodulatorni protein, koji poseduje mitogenu aktivnost in vitro i imunomodulatorsku aktivnost in vivo, reguliše imuni odgovor i inhibira anafilaksu. Čak dvadeset različitih aminokiselin prisutno je kod G.lucidum a osam od njih su esencijalne aminokiseline.

Iako G.lucidum ima jako veliku medicinski vrednost, njen ekstrakt se još uvek može smatrati dodatkom ishrani i veći deo naučne javnosti smatra da ga ne treba registrovati kao lek. Do danas nema standardizovane formulacije za doziranje posebno kada se prepiše u okviru medicinske terapije. Pored toga, prisutne su i različite farmaceutske forme . Gljiva je dostupna kao ekstrakt, sirup, tonik, pilula, tableta, kapsula ili inekcija. Različiti tipovi i vrste Ganoderma se koriste pri izradi preparata, a pored bazidiocarpa (plodonosnog tela) i micelijuma, u tretmanu se mogu koristiti i spore (Reishi Ekstrakt u sebi sadrži sve tri komponente).

Različite bolnice u Kini koriste 5-60 ml ekstrakta koji sadrži 10 do 20% Ganoderminog plodonosnog tela ili micelijuma 1 do 3 puta dnevno za tretman hroničnog bronhitisa, kardiovaskularnih oboljenja, neurastenije, hepatitisa, hiperholesterolaemie, hipertenzije, nesanice i leukopenije. Chag (1994) je naveo da je minimalna razložna doza najmanje 300mg a da se ova doza može povećavati do 30 g ili više ali je podvukao da se efikasnost može postići sa 1 do 5 g zbog logaritamske prirode odgovora na doziranje. Ova analiza sumira efikasne doze koje su korišćenja pri tretmanu različitih bolesti.

Reishi

2 MATERIJALI I METODE

2.1 Ekstrakt Ganoderma lucidum

Dozirajuća forma ekstrakta je u obliku kapsula 500mg.

2.2 Kliničko stanje pacijenata

Pacijenti svih starosnih doba, ženski i muški, sa sledećim problemima:

 • migrena i glavobolje, 18 pacijenata;
 • reumatizam, 20 pacijenata;
 • giht, 24 pacijenta;
 • hipertenzija , 18 pacijenata;
 • hipotenzija , 12 pacijanata;
 • astma, 28 pacijenta;
 • dijabetes mielitis, 32 pacijenta;
 • neurasteniaj , 22 pacijenta;
 • kožne alergije, 16 pacijenata;
 • problemi sa bubrezima/hemodijaliza , 12 pacijenata;
 • nesanica, 28 pacijenta;
 • hiperholsterolaemija, 18 pacijenata;
 • konstipacija, 21 pacijent;
 • hemoroidi , 31 pacijent;
 • dismenoreja, 29 pacijenata;
 • kardiovaskularni probelmi / angina pektoris/palpitacija , 27 pacijenta;
 • lupus eritematosisi, 9 pacijenata;
 • hepatitis A, B i C, 19 pacijenata;
 • epilepsija, 5 pacijenata;
 • gastritis i čir na želucu , 17 pacijenata;
 • stres, 12 pacijenata;
 • kancer uključujući leukemiju , 48 pacijenata.

3. DOOZIRANJE – REZULTATI

3.1 Održavanje zdravlja

Uobičajena doza od 10- 20 kapi dva puta dnevno. Ekstrakt Ganoderma lucidum može biti efikasan u tretmanu različitih kliničkih stanja bolesti.

3.2 Migrena i glavobolja

Pokazalo se da ekstrakt u popunosti leči ova stanja. Veruje se da nedostatak kiseonika u mozgu (hipoksija) jeste u srži patogeneze migrenoznih napada. Jednom kada se dosegne određeni prag oslobađanja kiseonika, migrenozni napadi nestaju. Uobičajena doza je 30 kapi tri puta dnevno pre jela.

3.3 Reumatizam i giht

Kao anti-upalni reagens, ekstrakt je efikasan u uspešnom smanjenju probelema i bolova koje izazivaju reumatizam, osteo-artritis i giht. Pacijetni bi trebalo da osete bitn opoboljšanje nakon 1 nedelje. Doziranjeje 30 kapi tri puta dnevno pre jela.

3.4 Hipertenzija i hipotenzija

Pokazalo se da je ekstrakt efikasan kod jako velikog broja slučajeva koji su tretirani. U uspešnijim slučajevima krvni pritisak vraća se u normalu nakon 2 meseca, a u nekim slučajevima nakon 2 nedelje. Preporučena doza je 10 kapi 3 puta dnevno 5 dana, povećava se na 20 kapi 3 puta dnevno 1 nedelja, i onda 30 kapi 3 puta dnevno. Veoma je bitno da pacijent sa hipertenzijom počne sa 10 kapi pošto veće doze mogu povećati krvni pritisak pacijenta. Pozitivni rezultati bi trebali da se primete za 30 dana. Jednom kada se dostigne željeni pad pritiska, dnvena doza se može smanjiti. Za održavanje pritiska u normali dovoljne su 20 kapi 2 puta dnevno.

3.5 Astma

Ekstrakt se pokazao kao uspešan u smanjenju i u nekim slučajevima potpunom eliminisanju astmatičnih napada. Preporučena doza počinje sa 10 kapi 3 puta dnevno 5 dana, pa se povećava na 20 kapi 3 puta dnevno 1 nedelja, i onda 30 kapi 3 puta dnevno. Bitno je da pacijent počne sa manjom dozom pošto veće doze mogu da izazovu napad.

3.6 Diabetes mielitis

Ekstrakt je efikasan u snižavanju nivoa šećera u krvi i količine insulina potrebnih za regulaciju istog kod pacijenata sa dijabetesom. Efikasnost je manja ukoliko pacijent duže boluje. Za ne-insulinski zavisne pacijente moguće je dobiti mnogo bolje rezultate. Pacijenti bi trebalo da registruju znatno poboljšanje za 1 do 2 meseca primene. Uobičajena doza je 30-40 kapi 3 puta dnevno zavisno od ozbiljnosti stanja.

3. 7 Neurestenija

Ekstrakt je efikasan u povećanju energije i pokretljivosti posebno za pacijente koji su duže vremena bolesni. Poboljšava se jelo i san. Doziranje je 2 kapi 3 puta dnevno.

3.8 Kožne alergije

Ekstrakt efikasno leči veliki broj kožnih alergijakoje nastaju zbog hrane ili vazdušnih reagenasa. Prepisana doza je 30 kapi 3 puta dnevno.

3.9 Problemi sa bubrezima/hemodijaliza

Ganodermin ekstrakt efikasan je kod dektosifikacije bubrega i poboljšanju opšteg stanja. Pacijenti koji su na hemodijalizi mogu da smanje broj vremensku učstanost tretmana. Uobičajena doza je 30-40 kapi 3 puta dnevno zavisno od ozbiljnosti stanja onoliko dugo koliko je to potrebno.

3.11 Nesanica

Ekstrakt potpuno leči ovo stanje kod velikog broja slučajeva koji su tretirani u trajanju od 1 meseca. Uobičajena doza 30 kapi 3 puta dnevno.

3.12 Povećan holesterol

Ekstrakt efikasno smanjuje količinu holesterola za mesec dana. Preporučena doza je 40kapi 3 puta dnevno.

3.13 Konstipacija

Ekstrakt se pokazao efikasnim u smanjenju problema ili potpunoj eliminaciji konstipacije. Preporučena doza je 30 kapi 3 puta dnevno. Pacijenti bi trebalo da vide rezultate nakon 1- 2 nedelje.

3.14 Hemoroidi

Zavisno od ozbiljnosti slučaja ekstrakt značajno smanjuje ili potpuno eliminiše probleme sa hemoroidima. Rezultati su vidljivi nakon 30 dana. Uobičajena doza je 30-40 kapi 3 puta dnevno zavisno od stanja pacijenta.

3.15 Dismenoreja

Ekstrakt se pokazao efikasnim kod smanjenja ili potpunog izlečenja izraženih menstrualnih bolova ili nepravilnosti u ciklusu. Tretman treba da se ponovi 2-3 puta da bi bio efikasan. Obično je doza 30 kapi 3 puta dnevno. Pacijent treba da prekine sa uzimanjem ekstrakta tokom trajanja menstruacije.

3.16 Kardiovaskularni problemi/Angina pektoris/Palpatacija

Ekstrakt Ganoderma je efikasan u tretmanu različitih kardiovaskularnih bolesti. On poboljšava cirkulaciju i priliv kiseonika. Preporučena doza je 10 kapi 3 puta dnevno 5 dana, povećava se na 20 kapi 3 puta dnevno 1 nedelju i zatim na 30 kapi 3 puta dnevno. Pacijenti moraju početi sa 10 kapi jer veće količine ekstrakta povećavaju krvni pritisak.

3.17 Lupus eritromatozis

Ganodermin ekstrakt jako efikasno leči ovo autoimuno oboljenje. Pacijenti trebaju uzimati 30 kapi 3 puta dnevno.

3.18 Hepatitis A, B i C

Ekstrakt je jako efikasan i u većini slučajeva leči hepatitis A, B i C u roku od 3 meseca. Preporučena doza je 40 kapi 3 puta dnevno. Tretman treba primenjivati najmanje 3 meseca.

3.19 Epilepsija

Ekstrakt jako efikasno sprečava epileptične napade. Pacijenti bi trebalo da uzimaju 30 kapi 3 puta dnevno.

3.20 Gastritis i čir na želucu

Pacijenti bi trebalo da uzimaju 30 kapi 3 puta nakon jela. Rezultati su vidljivi za 3 do 4 nedelje.

3.21 Anti-stres

Ganodermin ekstrakt je jako koristan za ljude koji brzo žive. Uobičajena doza je 20 kapi 3 puta dnevno, smanjuje se na 10 kapi 3 puta dnevno za održavanje željenog stanja.

3.22 Kancer

Rezultati zavise od tipa kancera i ozbiljnosti stanja. Preporučuje se da se ekstrakt koristi zajedno sa propisanom terapijom. Ekstrakt Ganoderma može biti jako efikasan u postepenom eliminisanju ili smanjenju posledica radio- i hemoterapije ukoliko se uzima pre, u toku i nakon tretmana. Može sprečiti posledice kao što je gubitak kose, mučninu, povraćanje, stomatitis, suvo grlo, gubitak apetita i nesanicu. Preporučena doza je 50 kapi 3puta dnevno onoliko dugo koliko je to potrebno.

3.23 Efekti na povećanje imuniteta

Kod pacijenata sa smanjenim imunitetom Ganoderma ekstrakt podiže ili modulira njihov imuni sistem. Uobičajena doza je 40 kapi 3 puta dnevno. Pacijenti bi trebalo da uzimaju ekstrakt najmanje 1 do 2 meseca. Pacijenti koji prvi put uzimaju ekstrakt mogu osetiti privremene efekte koji reflektuju efikasnost ekstrakta u čišćenju njihovog imunog sistema. Ovi simptomi mogu biti pospanost, žeđ, gubitak stolice, često uriniranje, nadimanje i ponekad osipe.

4. ZAKLJUČAK

Može se videti da se je doza koja je efikasno lečila ili smanjivala efekte određenih oboljenja kreće u opsegu 1.5 do 9 grama dnevno. Ovo je u skladu sa istraživanjima Čanga da se u cilju održavanja dobrog zdravlja dnevno uzima 0.5 do 1 g, a 5 do 10 g za ozbiljnija oboljenja ko što su kancer ili AIDS. Veće doze od 9 g prepisivane su pacijentima sa kancerom.

NAPOMENA: Bez obzira na dokazanu lekovitost G. Lucidum i njenih ekstrakata, ona ne može zameniti lekara. Pacijenti se uvek moraju obratiti lekaru radi dijagnoze i lečenja, dok se Ganoderma i njeni proizvodi koriste isključivo kao dodatak ishrani.

19 Comments

   • GORDANA CUKIC

    Postovani, vec sam Vam pisala dok sam bila na terapiji antikoagulansima zbog duboke venske tromboze..u oktobru mi se ukida terapija….imam gen.mutaciju, ali manji rizik za nastanak trombozu, ipak se plasim ponovljene tromboze…mogu li koristiti Reishi preventivno, uz prirodne razredjivace (b.luk, djumbir..itd) kao prirodni razredjivac krvi? Pozdrav

    • Olivera Jović

     Poštovana,
     Reishi se naravno može koristiti kao preventiva, ali se ne preporučuje simultana upotreba Reishi ekstrakta sa antikoagulantima kao što je Heparin.
     Hvala na pitanju !

  • Olivera Jović

   Poštovana, ne postoje istraživanja koja bi prikazala uticaj Reishija na alopecia areata, i stoga ne možemo tvrditi da će vam korišćenje preparata pomoći. No, kako Reishi Protect fino reguliše vaš imuni sistem , a Alopecija nastaje upravo stoga što sam imuni sistem uništava folikule, nije teško zaključiti da ćete sigurno imati benefite u tom pogledu. U ovom članku imate detaljnija objašnjenja : https://www.hairlossrevolution.com/reishi-mushroom/

  • Olivera Jović

   Poštovani ,

   Reishi kapi se ne mogu koristiti kao zamena za bilo koju medicinski neophodnu terapiju.
   Kapi su isključivo imuno buster i mogu vam mnogo pomoći ukoliko ih uzimate u intenzivnim dozama tokom i nakon terapije (30 -50 kapi tri puta dnevno)

  • Olivera Jović

   Poštovana,
   Reishi Protect ekstrakt se ne preporučuje za upotrebu ukoliko se koristi bilo koji preparat koji ima antikoagulaciono dejstvo- a Sintrom je, kao i Fraxiparin, upravo u toj grupi lekova.

  • Olivera Jović

   Poštovani ,
   Reishi se kod oštećenja jetre i poremećaja u količini enzima koristi u količinama 20 kapi ujutru i uveče.
   Jedini problem koji se može javiti jeste činjenica da je svaki Reishi ekstrakt kombinacija alkohola i vode, pa je škakljiva upotreba ukoliko pacijent ne sme da unosi nikakve količine alkohola.
   Pozdrav,

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.