GANODERMA LUCIDUM – EFEKTIVNO DOZIRANJE EKSTRAKTA

EFEKTIVNO DOZIRANJE EKSTRAKTA GANODERMA LUCIDUM U LEČENJU RAZLIČITIH OBOLJENJA

Ganoderma Lucidum
Teow Sun Soo
Odsek Mikrobiologije i Biohemije
Škola primenjenih nauka
MARA Tehnološki Fakultet
Alam, Selagor, Malezija

JUN 1996.
DRUGI KONGRES ICMBMP

ABSTRAKT:

Iako Ganoderma Lucidum poseduje veliku medicinski vrednost, njen ekstrakt smatra se dodatkom ishrani. Bitno je znati kako doziranje ekstrakta deluje na različita oboljenja ukoliko se želi da se određena oboljenja izleče.

Uobičajena doza koja se daje obično se zasniva na ličnom iskustvu sa pacijentima koji boluju od različitih bolesti. Efektivna doza Ganoderma ekstrakta varira od oboljenja do oboljenja. Obično se veće doze prepisuju pacijentima bolesnim od ozbiljnijih bolesti kao što su kancer, dok vremenski tretman može trajati od dve nedelje do tri meseca.

1. UVOD

Za Ganodermu Lucidum, tvrdilo se da je eliksir života pre više hiljada godina na Orijentu, kao i da obezbeđuje dobro zdravlje i dobar život. Najnovija istraživanja su potvrdila da gljiva sadrži aktivne komponente koje uključuju polisaharide, triterpenoide, organski germanijum, adenozin, LZ-8 i brojne amino kiseline.

Polisaharidi Ganoderma Lucidum se koriste kao sredstvo za podizanje imunog sistema kod lečenja kancera. Organski germanijum podstiče cirkulaciju kao i metabolizam tela tako što omogućava veći priliv kiseonika. Adenozin smanjuje nakupljanje pločica u krvi, tako sprečavajući trombozu i srčani udar. Različite frakcije triterpenoida odgovorne su za različite funkcije.

Ganoderani A, B i C poseduju upečatljive hipoglikemijske reakcije, Ganoderične kiseline T, S i R i ganosteron deluju tako što stimulišu jetru i štite je od hepatitisa i hepatonekroze. Ganoderične kiseline B, Mf i ganodermska kiselina T-O su hipoholesterolaemične dok ganoderične kiseline B,D,F,H,K,S i Y snižavaju hipertenziju. LZ-8, imunomodulatorni protein, koji poseduje mitogenu aktivnost in vitro i imunomodulatorsku aktivnost in vivo, reguliše imuni odgovor i inhibira anafilaksu. Čak dvadeset različitih aminokiselina prisutno je kod Ganoderma Lucidum a osam od njih su esencijalne aminokiseline.

Iako Ganoderma ima jako veliku medicinski vrednost, njen ekstrakt se još uvek može smatrati dodatkom ishrani i veći deo naučne javnosti smatra da ga ne treba registrovati kao lek. Do danas nema standardizovane formulacije za doziranje posebno kada se prepiše u okviru medicinske terapije. Pored toga, prisutne su i različite farmaceutske forme .

Različiti delovi Ganoderma Lucidum se koriste pri izradi preparata, a pored bazidiocarpa (plodonosnog tela) i micelijuma, u tretmanu se mogu koristiti i spore (Reishi Ekstrakt u sebi sadrži sve tri komponente).

Pojedine  bolnice u Kini koriste 5-60 ml ekstrakta koji sadrži 10 do 20% Ganoderminog plodonosnog tela ili micelijuma 1 do 3 puta dnevno za tretman hroničnog bronhitisa, kardiovaskularnih oboljenja, neurastenije, hepatitisa, hiperholesterolaemie, hipertenzije, nesanice i leukopenije. Chag (1994.) je naveo da je minimalna doza najmanje 300mg a da se ova doza može povećavati do 30 g ili više ali je podvukao da se efikasnost može postići sa 1 do 5 g zbog logaritamske prirode odgovora na doziranje. Ova analiza sumira efikasne doze koje su korišćenja pri tretmanu različitih bolesti.

GANODERMA LUCIDUM. EFEKTIVNO DOZIRANJE EKSTRAKTA REISHI

2 GANODERMA – MATERIJALI I METODE

2.1 Ekstrakt Ganoderma lucidum

Dozirajuća forma ekstrakta je 500mg.

2.2 Kliničko stanje pacijenata

Pacijenti svih starosnih doba, ženski i muški, sa sledećim problemima:

 • migrena i glavobolje, 18 pacijenata;
 • reumatizam, 20 pacijenata;
 • giht, 24 pacijenta;
 • hipertenzija , 18 pacijenata;
 • hipotenzija , 12 pacijanata;
 • astma, 28 pacijenta;
 • dijabetes mielitis, 32 pacijenta;
 • neurasteniaj , 22 pacijenta;
 • kožne alergije, 16 pacijenata;
 • problemi sa bubrezima/hemodijaliza , 12 pacijenata;
 • nesanica, 28 pacijenta;
 • hiperholsterolaemija, 18 pacijenata;
 • konstipacija, 21 pacijent;
 • hemoroidi , 31 pacijent;
 • dismenoreja, 29 pacijenata;
 • kardiovaskularni probelmi / angina pektoris/palpitacija , 27 pacijenta;
 • lupus eritematosisi, 9 pacijenata;
 • hepatitis A, B i C, 19 pacijenata;
 • epilepsija, 5 pacijenata;
 • gastritis i čir na želucu , 17 pacijenata;
 • stres, 12 pacijenata;
 • kancer uključujući leukemiju , 48 pacijenata.

3. DOZIRANJE GANODERMA LUCIDUM – REZULTATI

3.1 Održavanje zdravlja

Uobičajena doza od 10- 20 kapi dva puta dnevno. Ekstrakt Ganoderma lucidum može biti efikasan u tretmanu različitih kliničkih stanja bolesti.

3.2 Migrena i glavobolja

Pokazalo se da ekstrakt u popunosti leči ova stanja. Veruje se da nedostatak kiseonika u mozgu (hipoksija) jeste u srži patogeneze migrenoznih napada. Jednom kada se dosegne određeni prag oslobađanja kiseonika, migrenozni napadi nestaju. Uobičajena doza je 30 kapi tri puta dnevno pre jela.

3.3 Reumatizam i giht

Kao anti-upalni reagens, ekstrakt je efikasan u uspešnom smanjenju probelema i bolova koje izazivaju reumatizam, osteo-artritis i giht. Pacijetni bi trebalo da osete bitn opoboljšanje nakon 1 nedelje. Doziranje je 30 kapi tri puta dnevno pre jela.

3.4 Hipertenzija i hipotenzija

Pokazalo se da je ekstrakt efikasan kod jako velikog broja slučajeva koji su tretirani. U uspešnijim slučajevima krvni pritisak vraća se u normalu nakon 2 meseca, a u nekim slučajevima nakon 2 nedelje.

Preporučena doza ekstrakta Reishi je 10 kapi 3 puta dnevno 5 dana, povećava se na 20 kapi 3 puta dnevno 1 nedelja, i onda 30 kapi 3 puta dnevno.

Veoma je bitno da pacijent sa hipertenzijom počne sa 10 kapi pošto veće doze mogu povećati krvni pritisak pacijenta. Pozitivni rezultati bi trebali da se primete za 30 dana. Jednom kada se dostigne željeni pad pritiska, dnevna doza se može smanjiti. Za održavanje pritiska u normali dovoljne su 20 kapi 2 puta dnevno.

3.5 Astma

Ekstrakt se pokazao kao uspešan u smanjenju i u nekim slučajevima potpunom eliminisanju astmatičnih napada. Preporučena doza počinje sa 10 kapi 3 puta dnevno 5 dana, pa se povećava na 20 kapi 3 puta dnevno 1 nedelja, i onda 30 kapi 3 puta dnevno. Bitno je da pacijent počne sa manjom dozom pošto veće doze mogu da izazovu napad.

3.6 Diabetes mielitis

Ekstrakt je efikasan u snižavanju nivoa šećera u krvi i količine insulina potrebnih za regulaciju istog kod pacijenata sa dijabetesom. Efikasnost je manja ukoliko pacijent duže boluje. Za ne-insulinski zavisne pacijente moguće je dobiti mnogo bolje rezultate. Pacijenti bi trebalo da registruju znatno poboljšanje za 1 do 2 meseca primene. Uobičajena doza je 30-40 kapi 3 puta dnevno zavisno od ozbiljnosti stanja.

3. 7 Neurestenija

Ekstrakt je efikasan u povećanju energije i pokretljivosti posebno za pacijente koji su duže vremena bolesni. Poboljšava se jelo i san. Doziranje je 20 kapi 3 puta dnevno.

3.8 Kožne alergije

Ekstrakt efikasno leči veliki broj kožnih alergijakoje nastaju zbog hrane ili vazdušnih reagenasa. Prepisana doza je 30 kapi 3 puta dnevno.

3.9 Problemi sa bubrezima/hemodijaliza

Reishi ekstrakt efikasan je kod dektosifikacije bubrega i poboljšanju opšteg stanja. Pacijenti koji su na hemodijalizi mogu da smanje broj vremensku učestanost tretmana. Uobičajena doza je 30-40 kapi 3 puta dnevno zavisno od ozbiljnosti stanja onoliko dugo koliko je to potrebno.

3.11 Nesanica

Ekstrakt potpuno leči ovo stanje kod velikog broja slučajeva koji su tretirani u trajanju od 1 meseca. Uobičajena doza 30 kapi 3 puta dnevno.

3.12 Povećan holesterol

Ekstrakt efikasno smanjuje količinu holesterola za mesec dana. Preporučena doza je 40 kapi 3 puta dnevno.

3.13 Konstipacija

Ekstrakt se pokazao efikasnim u smanjenju problema ili potpunoj eliminaciji konstipacije. Preporučena doza je 30 kapi 3 puta dnevno. Pacijenti bi trebalo da vide rezultate nakon 1- 2 nedelje.

3.14 Hemoroidi

Zavisno od ozbiljnosti slučaja ekstrakt značajno smanjuje ili potpuno eliminiše probleme sa hemoroidima. Rezultati su vidljivi nakon 30 dana. Uobičajena doza je 30 do 40 kapi 3 puta dnevno zavisno od stanja pacijenta.

3.15 Dismenoreja

Ekstrakt se pokazao efikasnim kod smanjenja ili potpunog izlečenja izraženih menstrualnih bolova ili nepravilnosti u ciklusu. Tretman treba da se ponovi 2-3 puta da bi bio efikasan. Obično je doza 30 kapi 3 puta dnevno. Pacijent treba da prekine sa uzimanjem ekstrakta tokom trajanja menstruacije.

3.16 Kardiovaskularni problemi / Angina pektoris / Palpatacija

Ekstrakt Ganoderma je efikasan u tretmanu različitih kardiovaskularnih bolesti. Poboljšava cirkulaciju i priliv kiseonika. Preporučena doza je 10 kapi 3 puta dnevno 5 dana, povećava se na 20 kapi 3 puta dnevno 1 nedelju i zatim na 30 kapi 3 puta dnevno. Pacijenti moraju početi sa 10 kapi jer veće količine ekstrakta povećavaju krvni pritisak.

3.17 Lupus eritromatozis

Ganodermin ekstrakt jako efikasno leči ovo autoimuno oboljenje. Pacijenti trebaju uzimati 30 kapi 3 puta dnevno.

3.18 Hepatitis A, B i C

Ekstrakt je jako efikasan i u većini slučajeva leči hepatitis A, B i C u roku od 3 meseca. Preporučena doza je 40 kapi 3 puta dnevno. Tretman treba primenjivati najmanje 3 meseca.

3.19 Epilepsija

Ekstrakt jako efikasno sprečava epileptične napade. Pacijenti bi trebalo da uzimaju 30 kapi 3 puta dnevno.

3.20 Gastritis i čir na želucu

Pacijenti bi trebalo da uzimaju 30 kapi 3 puta nakon jela. Rezultati su vidljivi za 3 do 4 nedelje.

3.21 Anti-stres

Ganodermin ekstrakt je jako koristan za ljude koji brzo žive. Uobičajena doza je 20 kapi 3 puta dnevno, smanjuje se na 10 kapi 3 puta dnevno za održavanje željenog stanja.

3.22 Kancer – Rak

Rezultati uticaja Reishi ekstrakta Ganoderma Lucidum zavise od tipa kancera i ozbiljnosti stanja. Preporučuje se da se ekstrakt koristi zajedno sa propisanom terapijom. Ekstrakt Ganoderma može biti jako efikasan u postepenom eliminisanju ili smanjenju posledica radioterapije i hemioterapije ukoliko se uzima pre, u toku i nakon tretmana. Može sprečiti posledice kao što je gubitak kose, mučninu, povraćanje, stomatitis, suvo grlo, gubitak apetita i nesanicu. Preporučena doza je 50 kapi 3 puta dnevno onoliko dugo koliko je to potrebno.

3.23 Efekti na povećanje imuniteta

Kod pacijenata sa smanjenim imunitetom Ganoderma ekstrakt podiže ili podstiče njihov imuni sistem. Uobičajena doza je 40 kapi 3 puta dnevno. Pacijenti bi trebalo da uzimaju ekstrakt najmanje 1 do 2 meseca. Pacijenti koji prvi put uzimaju ekstrakt mogu osetiti privremene efekte koji reflektuju efikasnost ekstrakta u čišćenju njihovog imunog sistema. Ovi simptomi mogu biti pospanost, žeđ, gubitak stolice, često uriniranje, nadimanje i ponekad osipe.

4. REISHI PROTECT – ZAKLJUČAK

Može se videti da se je doza koja je efikasno lečila ili smanjivala efekte određenih oboljenja kreće u opsegu 1.5 do 9 grama dnevno. Ovo je u skladu sa istraživanjima Čanga da se u cilju održavanja dobrog zdravlja dnevno uzima 0.5 do 1g, a 5 do 10g za ozbiljnija oboljenja ko što su kancer ili AIDS. Veće doze od 9g prepisivane su pacijentima sa kancerom.

NAPOMENA: Bez obzira na dokazanu lekovitost Ganoderma Lucidum i njenih ekstrakata, ona ne može zameniti lekara. Pacijenti se uvek moraju obratiti lekaru radi dijagnoze i lečenja, dok se Ganoderma i njeni proizvodi koriste isključivo kao dodatak ishrani.

Preuzeto sa: The World Society for Mushroom Biology and Mushroom Products

32 Comments

   • GORDANA CUKIC

    Postovani, vec sam Vam pisala dok sam bila na terapiji antikoagulansima zbog duboke venske tromboze..u oktobru mi se ukida terapija….imam gen.mutaciju, ali manji rizik za nastanak trombozu, ipak se plasim ponovljene tromboze…mogu li koristiti Reishi preventivno, uz prirodne razredjivace (b.luk, djumbir..itd) kao prirodni razredjivac krvi? Pozdrav

    • Olivera Jović

     Poštovana,
     Reishi se naravno može koristiti kao preventiva, ali se ne preporučuje simultana upotreba Reishi ekstrakta sa antikoagulantima kao što je Heparin.
     Hvala na pitanju !

  • Olivera Jović

   Poštovana, ne postoje istraživanja koja bi prikazala uticaj Reishija na alopecia areata, i stoga ne možemo tvrditi da će vam korišćenje preparata pomoći. No, kako Reishi Protect fino reguliše vaš imuni sistem , a Alopecija nastaje upravo stoga što sam imuni sistem uništava folikule, nije teško zaključiti da ćete sigurno imati benefite u tom pogledu. U ovom članku imate detaljnija objašnjenja : https://www.hairlossrevolution.com/reishi-mushroom/

  • Olivera Jović

   Poštovani ,

   Reishi kapi se ne mogu koristiti kao zamena za bilo koju medicinski neophodnu terapiju.
   Kapi su isključivo imuno buster i mogu vam mnogo pomoći ukoliko ih uzimate u intenzivnim dozama tokom i nakon terapije (30 -50 kapi tri puta dnevno)

  • Olivera Jović

   Poštovana,
   Reishi Protect ekstrakt se ne preporučuje za upotrebu ukoliko se koristi bilo koji preparat koji ima antikoagulaciono dejstvo- a Sintrom je, kao i Fraxiparin, upravo u toj grupi lekova.

  • Olivera Jović

   Poštovani ,
   Reishi se kod oštećenja jetre i poremećaja u količini enzima koristi u količinama 20 kapi ujutru i uveče.
   Jedini problem koji se može javiti jeste činjenica da je svaki Reishi ekstrakt kombinacija alkohola i vode, pa je škakljiva upotreba ukoliko pacijent ne sme da unosi nikakve količine alkohola.
   Pozdrav,

 1. Dana

  Poštovana, koja je preporučena doza za hepatitis B? Da li smeta to što pijem Viread, antivirusni lek? Koliko dugo bi trebalo da se koristi tinktura da bi imalo efekta? Uz antivirusni lek pijem i lekove za aritmiju i konkor za pritisak. U kom obliku je najbolje koristiti reiši, tinktura, čaj ili nešto treće…. Ujedno da pitam i za rođaku koja pije hidrokorizon i midol svakog dana, godinama već. Da li ona sme da koristi reiši. Hvala unapred. S poštovanjem, Dana

  • Olivera Jović

   Poštovana,
   Reishi Protect ekstrat može neometano da se koristi uz sve terapije. Jedini izuzetak je Heparin i slični medikamenti. Ekstrakt Reishi Protect treba da se koristi najmanje 3 meseca kako bi se videli prvi efekti, mada mnogi korisnici već nakon tri nedelje prijavljuju povećanu energiju i promene u krvnoj slici. Naravno, sve je individualno i svaki organizam reaguje drugačije. Inače ga možete piti neograničeni vremenski rok, bez pauze.
   Preporučena doza za Hepatitis B bi bila 20 kapi tri puta dnevno.
   Najbolje je piti Reishi ekstrakt (tinkturu) zbog toga što on sadrži organske i neorganske aktivne supstance, izolovane tokom procesa višestruke ekstrakcije na niskoj temperaturi. Čaj može ekstrahovati samo neorganske supstance, pri tome vidoke temperature uništavaju određeni broj aktivnih komponenti.
   Rođaka sme da koristi Reishi, mada se kod povišenog krvnog pritiska preporučuje i istovremena upotreba Shiitake ekstrakta.

 2. Marija Soldatovović

  Poštovani,
  ako bih Reishi pila samo prevenciije radi, a ne pijem nikakve lekove, sa kojom dozom bi trebalo da krenem. Napominjem da pijem Spiruliunu i vitamin C.
  Hvala, Marija Soldatović

  • Olivera Jović

   Poštovana,
   Doza koja se preporučuje u prevenciji je 10 kapi ujutru/10 kapi uveče Reishi Protect ekstrakta. Vitamin C i spirulina su odlični za jačanje imunog sistema i nisu kontraindikacija za korišćenje Reishi Protect-a.
   Srdačan pozdrav

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.